CNC Savijanje lima

SHEET METAL PRODUCT je u mogućnosti da ponudi i mnoštvo različitih rešenja za ručno savijanje metala i CNC savijanja, što nam omogućava da izaberemo najprikladnije i efikasniji metod koji će zadovoljiti individualne potrebe svakog kupca.

SHEET METAL PRODUCT koristi dve CNC apkant prese

SHEET METAL PRODUCT trenutno koristi dve CNC apkant prese koje su ručno programirane i kojima upravljaju CNC operativci.
Ove mašine se koriste za savijanje delova koji nisu pogodni za automatizovana rešenja savijanja, na primer, dužih ili težih komponenti.

SHEET METAL PRODUCT koristi visokotehnološke mašne za savijanje lima sa najnovijim inovativnim kompjuterskim softverom za proizvodnju svih vrsta proizvoda od metala.

SHEET METAL PRODUC-ov program kontinuiranog ulaganja znači da ima rešenja za ručno savijanje metala i CNC savijanje u različitim formatima.
Omogućava nam da izaberemo najprikladiji proces savijanja koji će zadovoljiti potrebe naših kupaca.

Sa CNC apkant presom imamo izuzetnu pouzdanost, produktivnost i veoma predvidljiva vremena isporuke.
CNC je sistem koji omogućava izvanredne operativne performanse za sve operacije savijanja metala, od malih deova sa jednim savijenjem do većih i složenih delova.

savijanje-lima-08