Kontrola kvaliteta

Potpuno smo posvećeni isporuci proizvoda prema specifikacijama kupca koristeći ekološki prihvatljive sirovine i procese.

Vrhunski kvalitet i fokus

Vrhunski kvalitet i fokus ne kupca su evidentni u svu što SHEET METAL PRODUCT proizvodi i isporučuje.

Posvećeni smo održavanju izuzetnih standarda kvaliteta tokom procesa prizvodnje, sa strogim procedurama, strogim timovima za obezbeđenje kvaliteta , potpunom sledljivošću materijala gde je to potrebno, inspekciji dimenzija u procesu i praćenu nivoa performansi.

Napravite upit, dostavite tehničke crteže ili skice.
Radimo sa preduzećima u širokom spektru sektora sa mogućnošću da ponudimo male i velike serije metalnih proizvoda.

kontrola-kvaliteta-01