Rad sa SHEET METAL PRODUCT

Usklađivanje kupaca

Po prijemu zahteva za ponudu, timovi prodaje, inženjeringa i kvaliteta u SHEET METAL PRODUCT-u rade na analizi vaših dizajna i specifikacija kako bi osigurali usklađenost proidzvodnje između vašeg proizvoda i naših mašina i procesa. Uvođenje novih proizvoda i procesi inžinjeringa omogućavaju rešavanje svih pitanja ili nedoumica I identifikaciju efikasnosti I uštede.

RAD SA NAMA

Process proizvodnje
i planiranje

Kada primimo vašu porudžbinu, radimo na tome da razumemo vaše šire zahteve proizvodnje i
kako možemo da podržimo proizvodnju od dizajna do isporuke. Pregledaćemo prognoze potražnje, rokove isporuke, izvore u lancu snadbevanja, zahteve za pakovanje i logustiku
isporuke.

RAD SA NAMA

Proizovdnja prototipova

Pošto se pregledaju svi zahtevi proizvodnje, počinje proizvodnja prototipova i dobijaju se odobrenja kupaca. Sva prilagođavanja se vrše i konačno programiranje delova omogućava besprekoran prelaz između inicijalne proizvodnje prototipa u proizvodnju velikog obima.
Razvoj protopitova, takođe, može uveriti naše kupce da će krajnji rezultat biti kvalitetan finalni proizvod.

RAD SA NAMA

Tekuća
proizvodnja

Sa odobravanjem prototipa, daje se nalog za tekuću proizvodnju, a naši sistemi za planiranje I
planiranje kapaciteta osiguravaju da možemo da udovoljimo vašim zahtevima. Porudžbinama
upravljaju namenski kontakti za korisničku podršku kako bi se osiguralo da je process
naručivanja bez problema I da se proizvodi isporučuju na vreme, svaki put.

RAD SA NAMA

Redovni poslovni pregledi

Redovni poslovni pregledi nad daju do znanja da činimo sve što možemo da ispunimo zahteva
kupaca. Učinak projekta se izveštava i saopštava, a kako se vaše potrebe i strategija menjaju, mi
osiguravamo da možemo da odgovorim na promene proizvoda/tražnje, da izvršimo brze promene
dizajna ili istražimo nove projekte.